Privacyverklaring

 

Directeuren : M. Groot, R. Groot, P. Damen

Klant / Leverancier Gegevens Privacy Statement

Deze Privacy Statement wordt  verstrekt in overeenstemming met onze verplichtingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG legt verbeterde verantwoordings- en transparantieverplichtingen op aan organisaties bij het gebruik van uw informatie. Deze Privacy Statement is een verklaring van Groot Vlees haar verplichting om de rechten en privacy van onze klanten en leveranciers te beschermen.

 

Uw informatie

We hebben contactgegevens van uw bedrijf en houden daarom dientengevolge ook informatie over u bij. Wij gebruiken deze informatie om huidige en toekomstige zakelijke transacties met uw bedrijf mogelijk te maken en te vervullen. Deze informatie wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch verkregen tijdens onze normale handelsactiviteiten.

De informatie die we kunnen hebben in ons systeem is als volgt:

Bedrijfsnaam en adres, telefoon- en faxnummers, website en e-mailadressen

Bedrijfscertificeringen / accreditaties (om te voldoen aan wetgeving en zakelijke transacties)
Beschrijving van het type bedrijf van het bedrijf
ZakelijketransactiegegevensUw naam en functie
Uw zakelijke e-mailadres (of het e-mailadres dat u ons hebt gegeven)Uw mobiele nummer en / of telefoonnummer voor directe nummers

 

Verstrekking van gegevens

De informatie die wij bijhouden zal alleen door Groot Vlees worden gebruikt en zal niet worden doorgegeven of gedeeld met enige andere derde partij tenzij er voorafgaande toestemming is of deze vereist is voor de nakoming van onze contractuele verplichtingen.

Bewaartermijn

Als algemene regel houden wij uw informatie niet langer bij dan nodig is voor het doel waarvoor deze is verzameld of vereist door wet- of regelgeving of operationele behoeften.

Uw rechten

Onder de AVG heeft u een aantal rechten met betrekking tot de informatie die wij van u hebben, u heeft bijvoorbeeld het recht om:

Toegang en het verkrijgen van een kopie van uw gegevens op aanvraag

Groot Vlees te vragen onjuiste of onvolledige gegevens te wijzigen

Groot Vlees te vragen uw gegevens te verwijderen of te stoppen met verwerken

Bezwaar te maken

Houd er rekening mee dat het intrekken van de toestemming en het verzoeken om beperking / verwijdering ons vermogen kan beïnvloeden om contractuele regelingen te vervullen waar we wettelijk verplicht zijn om dergelijke informatie te verwerken.

lndien u uw rechten wenst uit te oefenen, is Groot Vlees bereikbaar per post, per telefoon of per e-mail.

Groot Vlees BV

Horselstraat 4, 6361 HC Nuth

Postbus 22014, 6360 AA Nuth

Tel. :     +31 (0) 45 – 524 21 00

+31 (0) 229 – 232 324

KvK nr. : 14033308

www. grootvlees.nl / info@grootvlees.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018 tot nader order.